KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   25 december 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  Eerste kerstdag
 Voorganger  ds.Elisabeth Posthumus Meyjes
Ouderling(en)  Gijs Schaap
Diaken(en)  Ries Jelier
Kosters  Jan Sinke, Corma Schaap
Organist  
Lector  Peter Tabbers
Collectanten   Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Ella van Oostenbrugge, Ria Vreeken
Ontvangstcommissie  Gerry Wolleswinkel, Nel van der Meer
Leiding créche  Anneke Sinke, Ina van Ginkel
Kindernevendienst  
Koffiedienst  Els Kooij
Bloemen   Tiny Kingma
Autodienst  Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  
Beukenstein  
Sparrenheide