KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   24 december 2019, 19.00 uur
 Bijzonderheden  Kinderkerstfeest
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
Ouderling(en)  Ariadne Roelants
Diaken(en)  
Kosters  Jan Sinke
Organist  
Lector  
Collectanten   
Ontvangstcommissie  
Leiding créche  
Kindernevendienst  
Koffiedienst  
Bloemen   
Autodienst  
Beamer etc.   
Bartimeus  
Beukenstein  
Sparrenheide