KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   22 december 2019, 19.30 uur
 Bijzonderheden  Lessons and Carols m.m.v. Cantatekoor
 Voorganger  
Ouderling(en)  Harry Smit
Diaken(en)  
Kosters  
Organist  
Lector  
Collectanten   
Ontvangstcommissie  
Leiding créche  
Kindernevendienst  
Koffiedienst  
Bloemen   
Autodienst  
Beamer etc.   
Bartimeus  
Beukenhorst  
Sparrenheide