Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad van Wijkgemeente Catharijne komt in haar volledige samenstelling vijf keer per jaar bijeen in september, november, januari, maart en mei. Extra eind juni in de vorm van een bezinningsbijeenkomst. De kleine kerkenraad, welke bestaat uit de coördinatoren van de taakgroepen, vergadert vijf keer per jaar in oktober, december, februari, april en juni. De vergaderingen van beide kerkenraden zijn in de regel op elke tweede dinsdag van de maand. Daarnaast vergadert het moderamen in de oneven maanden op elke eerste dinsdag van de maand en in de even maanden (behalve augustus) samen met de kleine kerkenraad op de tweede dinsdag van de maand.

De kleine kerkenraad behandelt samen met het moderamen de lopende zaken. Beleidszaken worden in de wijkkerkenraad in volledige samenstelling behandeld.

Beknopte verslagen van kerkenraadsvergaderingen vindt u via MENU > Downloads.