KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Donderdag   9 april 2020, 19:30 uur                           
 Bijzonderheden  Witte Donderdag, HA
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Arie Stans en Evert Geitenbeek
 Diaken(en)  
 Kosters  Ella van Oostenbrugge
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   
 Autodienst  
 Beamer etc.   Michel en Mylène van den Berg