KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Dinsdag   7 april 2020, 19:30 uur                           
 Bijzonderheden  Vesper, via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  
 Ouderling(en)  
 Diaken(en)  
 Kosters  
 Organist  
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   
 Autodienst  
 Beamer etc.