KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   5 april 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Palmzondag, via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Ron Spruit
 Diaken(en)  
 Kosters  Bram Dekker of Jan Sinke
 Organist  Walter van den Brom
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Liesbeth Ozinga
 Autodienst  
 Beamer etc.   Michel en Mylène van den Berg