KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   29 december 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
Ouderling(en)  Harry Smit
Diaken(en)  Ries Jelier
Kosters  Ella van Oostenbrugge, Corma Schaap
Organist  Walter van den Brom
Lector  Heleen van den Brom
Collectanten   Liesbeth van der Ploeg, Mylène en Michel van den Berg, Cees en Ella van Oostenbrugge
Ontvangstcommissie  Anneke Sinke, Tineke Bos
Leiding créche  Elisabeth Sollman
Kindernevendienst  Bram
Koffiedienst  Ieke Jaarsma
Bloemen   Elly en Bé Jager
Autodienst  Evert van Grondelle
Beamer etc.   
Bartimeus  
Beukenstein  
Sparrenheide