18 september 2020

Voortschreidend inzicht heeft ertoe geleid dat de procedure voor het betreden van en vertrekken uit de Grote Kerk is aangepast, zie hieronder.

1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont.

2. Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde.

3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

4. Houdt ook bij het betreden van de kerk ook buiten de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen.

6. Bent u minder goed ter been, kom dan minstens 25 minuten vóór aanvang, zodat u een zitplaats op de begane grond kunt krijgen.

7. Bij het vullen van de kerkzaal begeleidt een coronacoördinator u. Rijen worden standaard gevuld vanaf een zijmuur (Bosstraatkant eerst en dan Traaijkant).

1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten.

Als beneden vol is dan gaat u aan de Traaijkant naar boven. We vullen hierbij eerst het achterste balkon en daarna de zijbalkons.

8. Voor bezoekers met een beperking en voor de dienstdoende kerkenraadsleden zijn voorin stoelen gereserveerd.

9. Aan het eind van de dient gaat iedereen na de Zegen weer zitten en wachten op de coronacoördinatoren die aangeven wanneer u de kerkzaal kan verlaten. Dit geldt ook voor iedereen die boven op de balkons zit. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de uitgangen aan de Hoofdstraatzijde.

10 september 2020

Zingen in de Grote Kerk

We hebben als kerkenraad gemerkt dat een deel van de gemeente het heerlijk vindt om weer te zingen. We hebben ook gemerkt hoezeer dat tot het wezen van de gemeente behoort. De landelijke kerk heeft het zingen per 1 juli weer mogelijk gemaakt. Daarbij worden de mogelijkheden van het zingen bepaald en beperkt door het kerkgebouw. Hoe groot is het gebouw, wat zijn de ventilatiemogelijkheden, etc.etc. Daar zijn bepaalde rekenmodules op losgelaten, zoals in de wijkgemeente Catharijne ook is gebeurd. Verder laat de landelijke kerk e.e.a. over aan de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Zie voor de uitkomsten van dit alles het protocol op de website.

Toch zijn er mensen die ongerust zijn, ondanks het landelijke fiat en ondanks de accuratesse waarmee rekenmodel en protocol zijn opgesteld. Er zijn dus mensen die met een gerust hart weer naar de kerk komen en er zijn mensen die vanwege een onrustig hart verkiezen thuis te blijven.

We hebben deze signalen vanuit de gemeente overwogen. Daarbij willen wij anticiperen op eventuele aanscherpende maatregelen in de komende tijd met het oog op een mogelijke tweede Corona golf. Ook al komen die aanscherpende maatregelen er niet, dan nog lijkt het ons verstandig om in alle voorzichtigheid een stap terug te zetten. We merken in de media dat onze overheid ook voortdurend zoekt naar aanpassing van het beleid. En dat is met ons niet anders. We doen graag wat verantwoord is en luisteren zoveel mogelijk naar wat in onze gemeente leeft en rondgaat.

Concreet. We blijven de komende tijd wel zingen, maar in veel gevallen, minder. Minder coupletten, meer afwisseling in mannen, vrouwen, coupletten spreken i.p.v. zingen. Meer responsies vanuit de gemeente in de liturgie dan gebruikelijk. Meer inbreng van zanggroepen, solisten, instrumentale muziek etc.

De eigen predikanten vinden voldoende gelegenheid tot ruggenspraak, horen veel uit de gemeente en zullen met de nodige creativiteit hiermee wel uit de voeten kunnen. Gastpredikanten kunnen uit het bovenstaande een dusdanige keus maken dat zij in alle vrijheid en zonder zichzelf geweld aan te doen, kunnen voorgaan.

Samenvattend, er komt dus enige beperking. Dit om gemeenteleden die hierover onrustig zijn, tegemoet te komen en hen te laten merken dat wij rekening met hen houden. Dat wij hopen dat ook zij in ontspannen sfeer en met vreugde de diensten kunnen beleven.

Weest u er verder van overtuigd dat wij de maatregelen en de berichtgeving van de landelijke kerk over deze dingen volgen en zorgvuldig afwegen.

 

29 juli 2020

Weer naar de kerk en weer samen zingen

Gelukkig mogen we weer naar de kerk en mogen we zelfs weer samen zingen.

Tot en met 12 juli hebben we proef gedraaid met alle maatregelen die nodig zijn om aan alle richtlijnen te voldoen. Inmiddels is gebleken dat we met inachtneming van de basisregels, zoals 1,5 meter onderlinge afstand en het bij elkaar mogen zitten van mensen die achter één voordeur wonen, in de Grote Kerk een capaciteit hebben van circa 120 bezoekers. Uit de gehouden enquête is naar voren gekomen dat ongeveer 1/3 van de kerkgangers elke week de dienst wil gaan bezoeken, 1/3 zo nu en dan en 1/3 (voorlopig) niet. De hieruit afgeleide verwachting is dat het aantal kerkgangers vooralsnog de 120 niet te boven zal gaan.

Omdat het bij samen zingen vereist wordt, gaan we voorlopig werken met registratie. Mocht het aantal bezoekers het aantal van 120 structureel gaan overschrijden, dan zal alsnog worden overgegaan op een systeem van aanmelden.

Om in deze verwarrende tijd veilig met elkaar te kunnen blijven kerken, is het belangrijk dat we ons bij het kerkbezoek aan een aantal afspraken houden:

1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont.

2. Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde.

3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

4. Houdt ook bij het betreden van de kerk de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen.

6. Bent u minder goed ter been, kom dan minstens 25 minuten vóór aanvang, zodat u een zitplaats op de begane grond kunt krijgen.

7. Bij het vullen van de kerkzaal begeleidt een coronacoördinator u. Rijen worden standaard gevuld vanaf een zijmuur (Bosstraatkant eerst en dan Traaijkant).

1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten.

Als beneden vol is dan gaat u aan de Traaijkant naar boven. We vullen hierbij eerst het achterste balkon en daarna de zijbalkons.

8. Aan het eind van de dient gaat iedereen na de Zegen weer zitten en wachten op de coronacoördinatoren die aangeven wanneer u de kerkzaal kan verlaten.

De procedure is dan: zie aangepaste tekst d.d 18 september 2020.

27 juli 2020

17 mei 2020

De Preek van ds. Gerrit van Dijk van 17 mei over Exodus 19 is HIER te downloaden.

15 mei 2020

De Brieven van Amnestyi International zijn hier te downloaden om te versturen: 

De brief met info en goed nieuws

Een brief voor de Ambassade van de Arabische Republiek Egypte

Een brief voor de Ambassade van de Republiek Belarus

13 mei 2020
Op 21 mei, Hemelvaartsdag, wordt  een kerkdienst uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. Aleide de Hoog. 

12 mei 2020
Preken van 3 mei en 10 mei
Door resp. op Preek 3 mei over Exodus 17  en/of Preek 10 mei over Exodus 18 van ds. Gerrit van Dijk te klikken kunt u de tekst  ervan lezen of downloaden.

12 april 2020 
De preek van ds. Gerrit van Dijk, gehouden op Eerste Paasdag is
HIER TE LEZEN OF TE DOWNLOADEN

18 maart 2020
GROTE KERK DRIEBERGEN DICHT EN TOCH OPENGrote kerk binnen

Kerkopenstelling
Er worden de komende zondagen geen kerkdiensten gehouden in de Grote kerk net als in de meeste andere kerken in Driebergen. Als kerken gaan we mee in de maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus. Toch blijven we als kerk ook open. De Grote kerk is voorlopig open op woensdag en op zaterdag. Voor wie op zoek is naar een ruimte waar je even tot rust kunt komen, stil kunt staan bij alles wat er gebeurt, naar muziek kunt luisteren, een kaarsje aansteken en mag bidden. Er is ook altijd iemand aanwezig bij wie je terecht kunt met je verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij we voldoende afstand bewaren èn een luisterend oor bieden.

De openstelling van de Grote kerk is op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur (Let op: vanaf 6 juni van 11:00 - 13:00 uur).
Op woensdag 18 maart zullen ook de kerkklokken worden geluid. Dit is een landelijke initiatief van de Raad van Kerken om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. De klokken zullen de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur geluid worden.

Kerkdiensten op zondag zijn er wel. Er zijn online uitzendingen via www.kerkdienstgemist.nl Uitzending is om 10.00 uur, maar kan ook later worden teruggekeken.

Voor meer informatie over de openstelling, kerkdiensten en wat de kerk voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen met

ds. Gerrit van Dijk, 06-31515565, gerritvandijk@catharijne.nl of

ds. Aleida de Hoog 06-21893914, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als kerk onderhouden contact met mensen die aan huis gebonden zijn en getroffen worden door de strenge maatregelen. In principe zijn we er voor iedereen in Driebergen die behoefte heeft aan contact. Omdat vorm te geven ondersteunen we initiatieven op dit vlak. Het team van restaurant Koek & Ei dat noodgedwongen gesloten is, heeft een lokale luisterlijn opgezet waar mensen naar toe kunnen bellen met hun vragen of als ze hun zorgen met iemand willen delen. Via telefoon of e-mail kunt u uw nummer doorgeven en dan gaan zij u bellen: e-mail: oortje@koekeneidriebergen.nl telefoon: 06-46723400.

 

LEZING EN PREEK VAN ZONDAG 15 MAART 2020

Te vinden bij de zondagsbrieven.

13 maart 2020